TUMAČ - TIBOR ROŽA: +36-20-218-44-45

PRAVILNIK KLINIKE

PRAVILNIK

KONSULTACIJE

Konsultacije lične ili putem e-maila su zvanične forme konsultacija na Klinici. Konsultacije su besplatne!

Lične konsultacije su moguće isključivo zakazivanjem termina u Segedinu kao i u Budimpešti.

Prijavljvanje na konsultacije može biti telefonom (+36-20-610-1054) e-mailom () ili „on line" putem formulara koji se nalaze na sajtu klinike

Bez prethodnog dogovora i zakazanog termina Klinika ne vrši konsultacije! Saradnici Klinike primaju pozive od ponedeljka do petka između 9 – 18 sati, a subotom između 9 -13 sati. Prilikom prijavljivanja dobijaju se opšte informacije o konsultacijama i intervenciji.

Informacije o preciznom planu intervencije, o detaljima intervencije i odgovore na pitanja o intervenciji mogu se dobiti isključivo u okviru zakazanih lekarskih konsultacija!

ZAKAZIVANJE INTERVENCIJE I PREDUJAM

Datum i vreme intervencije može da se zakaže telefonom, e-mailom ili popunjavanjem formulara na sajtu Klinike.

Intervencije transplantacije kose se vrše isključivo ako postoji tačan dogovoren datum intervencije i ako je plaćen predujam!

Predujam za dogovoreni termin intervencije može da se plati ili lično na Klinici ili transferom novca preko banke.

Predujam mora da se plati do određenog datuma. Ukoliko se predujam ne plati do datog datuma, Klinika ima pravo da briše zakazani datum intervencije. U slučaju da pacijent traži novi termin intervencije ponovo treba platiti predujam za nanovo zakazani termin.

O visini predujma u svakom slučaju putem emaila obaveštavamo pacijenta prilikom zakazivanja termina intervencije.

OTKAZIVANJE/ PROMENA ZAKAZANOG TERMINA INTERVENCIJE

Intervencija se može otkazati putem e-maila.

Ukoliko se intervencija otkaže ili se iz bilo kog razloga promeni termin, vraćanje predujma-kapare se vrši na sledeći način:

Ukoliko se otkazivanje ili promena termina vrši u periodu manjim od 15 dana pre termina, ili se pacijent ne pojavi na intervenciji u zakazanom terminu, onda se predujam ne vraća pacijentu, to znači da pacijent gubi 100% predujma.

PLAĆANJEM PREDUJMA PACIJENT PRIHVATA PRAVILA KLINIKE O ZAKAZIVANJU TERMINA INTERVENCIJE KAO I PRAVILA OTKAZIVANJA ILI MENJANJA TERMINA!

MOLIMO PACIJENTE DA SE U ZAKAZANOM TERMINU POJAVE TAČNO NA VREME (UJUTRO U 9 SATI) JER OD TOGA ZAVISI KOORDINIRANI RAD 5-6 LJUDI I PRECIZAN I PRAVILAN TOK SAME INTERVENCIJE.