TUMAČ - TIBOR ROŽA: +36-20-218-44-45

PRAVILNIK KLINIKE

PRAVILNIK

KONSULTACIJE

Konsultacije lične ili putem e-maila su zvanične forme konsultacija na Klinici. Konsultacije su besplatne!

Lične konsultacije su moguće isključivo zakazivanjem termina u Segedinu kao i u Budimpešti.

Prijavljvanje na konsultacije može biti telefonom (+36-20-610-1054) e-mailom () ili „on line" putem formulara koji se nalaze na sajtu klinike

Bez prethodnog dogovora i zakazanog termina Klinika ne vrši konsultacije! Saradnici Klinike primaju pozive od ponedeljka do petka između 9 – 18 sati, a subotom između 9 -13 sati. Prilikom prijavljivanja dobijaju se opšte informacije o konsultacijama i intervenciji.

Informacije o preciznom planu intervencije, o detaljima intervencije i odgovore na pitanja o intervenciji mogu se dobiti isključivo u okviru zakazanih lekarskih konsultacija!

ZAKAZIVANJE INTERVENCIJE I PREDUJAM

Datum i vreme intervencije može da se zakaže telefonom, e-mailom ili popunjavanjem formulara na sajtu Klinike.

Intervencije transplantacije kose se vrše isključivo ako postoji tačan dogovoren datum intervencije i ako je plaćen predujam!

Predujam za dogovoreni termin intervencije može da se plati ili lično na Klinici ili transferom novca preko banke.

Predujam mora da se plati do određenog datuma. Ukoliko se predujam ne plati do datog datuma, Klinika ima pravo da briše zakazani datum intervencije. U slučaju da pacijent traži novi termin intervencije ponovo treba platiti predujam za nanovo zakazani termin.

O visini predujma u svakom slučaju putem emaila obaveštavamo pacijenta prilikom zakazivanja termina intervencije.

OTKAZIVANJE/ PROMENA ZAKAZANOG TERMINA INTERVENCIJE

Intervencija se može otkazati putem e-maila.

Skrećemo pažnju našim pacijentima da, ukoliko pacijent koji je dao kaparu za unapred dogovoren dan/ dane intervencije, odustane od intervencije, kapara se ne vraća, klinika nije u mogućnosti da ga vrati. Tako, ako pacijent samovoljno odustane ili se zbog njegove greške ne pojavi zakazanog termina i intervencija se ne izvrši, u celovitosti gubi uplaćenu kaparu.

Klinika nije u obavezi da jednom uplaćenu kaparu vrati.

Ukoliko je pacijent već uplatio i rezervisao dan/dane za operaciju, i zakazan termin mu je potvrđen, tako se taj termin ne može menjati.

Ukoliko pacijent odustane od termina koji se nalazi u specijalnim vremenskim intervalima, odn. koji su reklamirani kao Specijalna Ponuda ili Last Minute akcija, pacijent gubi kaparu u potpunosti i nema pravo da ga traži od klinike.

Novi termin intervencije, prema protokolu klinike, se može tražiti isključivo uz uplatu nove kapare (avansa).

Izuzeci od gore navedenih pravila:

Ukoliko se operacija otkazuje zbog neočekivane bolesti ili ozbiljnog problema i to pacijent dokaže izveštajem lekara opšte prakse, lekara specijaliste, otpusnom listom iz bolnice ili nekim drugim zvaničnim dokumentom, tako se zakazani termin može jednom promeniti, bez da se izgubi već plaćena kapara. Termin se može menjati u naredna dva meseca od otkazanog termina.

Ukoliko se novi termin zakazuje nakon 2 meseca od otkazanog termina (podrazumevajući ovde promenu termina odn. zahtev za novim terminom) pacijent je dužan da ponovo plati kaparu.

Novi termin operacije se može zakazati isključivo plaćanjem avansa (kapare) a na osnovu važećeg cenovnika za dati period.

U slučaju da je klinika zbog nepredvidivih razloga sprečena da vrši intervencije, ili ne može da primi svoje pacijente u datim terminima zbog neočekivanih i neizbežnih razloga, u svakom slučaju šalje obaveštenje pacijentu /pacijentima. Obaveštavanje se vrši e-mailom ili telefonski.

Imajući u vidu obim problema koji ometa pružanje usluge, klinika predlaže pacijentima 3 alternativna termina za intervenciju. Ukoliko pacijent ne prihvati ni jedan od ponuđenih termina, klinika nije u obavezi da nudi novi, tako će se ovo smatrati da je pacijent odustao od operacije i ne može tražiti povraćaj iznosa kapare.

Plaćanjem kapare pacijent izražava potpuno razumevanje ovih informacija, njihovo prihvatanje i obavezu njihovog pridržavanja, kao i da od klinike ne traži odštetu.