TRANSPLANTACIJA KOSE! NOVA GENERACIJA FUE TEHNOLOGIJE! HIGH CARE PROFUE IGLE!Pročitajte pažljivo najvažnije informacije o našoj klinici i o FUE transplantacije kose!
Prvi najvažnij korak je izbor klinike!

Saznajte sve o FUE transplnataciji kose!

Pogledajte aktuelne ponude za transplantaciju kose na našoj klinici! Zagarantovan kvalitet! Povoljne cene! Izuzetni popusti!

Inovativna FUE Tehnologija

 

 • Sa novorazvijenim specijalnim američkim instrumentima
 • Minimalno invazivna intervencija
 • Intervencija sa lokalnom anestezijom
 • Minimalni neprijatnost,i minimalni osećaj diskomfornosti
 • Bez skalpela i rezova
 • Posle implantacije ne ostaju ožiljci ni tipovršine sa ranama
 • Brza regeneracija
 • Prirodan izgled i vidljiv rezultat

 All inclusive usluge

 

 • 3 profesionalne operacione sale
 • Stručan i iskusan tim lekara i asistenata
 • Instrumenti vrhunskog kvaliteta
 • Tretman na evropskom nivou
 • Eksluzivna sredina ,all inclusive smeštaj
 • Sveobuhvatne i fiksne cene NORMAL i VIP paketa
 • Obezbeđen besplatan all inclusive smeštaj
 • Kompletno praćenje oporavka i kontrole
 • Lekovi i materijali za postoperativni tretman
 • Obezbeđujemo potreban pribor

Ako neko želi da trajno reši i dugoročno izleči probleme ćelavosti, opadanja i proređivanja kose, na osnovu trenutnih naučnih dostignuća jedini, potvrđeni metod je transplantacija kose.

 

Šta znači FUE tehnologija transplantacije kose?

Poznate su dve vrste transplantacije kose kao estetske intervencije.

1. FUT metoda (tzv. metoda uzimanja traka, pri kojoj se koristi skalpel)
2. FUE metoda (Znači presađivanje pojedinačnih vlasi kose. Uzimanje i usađivanje kose vrši se specijalnim iglama i instrumentima, prilikom intervencije nema sečenja, nakon intervencije ne ostaje ožiljak, a rezultat ima prirodni izgled)
Postoje dve vrste FUE intervencije: ručna i mašinska( mikromotorna) tehnika.

VAŽNO JE NAPOMENUTI: PORED OVE DVE METODE, na osnovu zvaničnih stručnih mišljenja NEMA DRUGIH METODA!

 

Kada i kod koga se može primeniti FUE tehnologija transplantacije kose?

Suština FUE tehnologije krije se u vlasima kose sa područja potiljka. FUE tehnolgija se može primeniti kod svih onih pacijenata koji poseduju dovaljan broj vlasi kose dobrog kvaliteta na donor području, odn. na potiljku.

 

Kako se ustanovljava ko je pogodan pacijent za primenu FUE tehnologije?

Pre intervencije transplantacije kose svakako treba obaviti konsultacije sa institucijom gde se vrši intervencija. Ove konsultacije se mogu obaviti lično ili u formi e-maila, u kome će biti poslate slike pacijenta. U okviru ovih konsultacija se dolazi do zaključka da li je pacijent pogodan za intervenciju, i ako jeste koje su mogućnosti i kakav se rezultat može očekivati.

 

Kako teku konsultacije?

Tokom konsultacije se vrši pregled problematičnog dela glave i ustanovljava se koja je ona minimalna količina vlasi koja je neophodna za postizanje željenog estetskog rezultata. Planiranje intervencije mogu da vrše jedino stručnjaci institucije u kojoj će se vršiti intervencija! Kod planiranja se sa povećanom pažnjom moraju uvažavati individualne osobine donor područja pacijenta (kvalitet vlasi, boja, gustina) . Ovo su neophodne činjenice koje se moraju uzeti u obzir da bi se moglo ustanoviti koliki je broj vlasi koje se moraju izvaditi, tako da na donor delu glave ne ostane trag uzimanja previše vlasi.

Broj vlasi koje se implantiraju zavisi od mnogo činjenica i odlučuje se na osnovu stručnih pregleda, ali o ovome odlučuje i sam pacijent na osnovu svojih želja i finansijskih mogućnosti. Upravo zato se definitivan broj vlasi kose koje će se ugraditi u svakom slučaju odlučuje se u razgovoru sa pacijentom!

Tačna procena problema i određivanje broja vlasi kose za postizanje optimalnog rezultata izričito se može odrediti u okviru lekarske konsultacije!

U nedostatku iskustva i prakse može se desiti da se pacijentu planira mnogo manji broj vlasi! U ovom slučaju može se desiti da je pacijentu kasnije neophodno uraditi više manjih intervencija da bi se postigao željeni rezultat. U rukama stručnjaka često se ovakve intervencije mogu rešiti za jedan dan!
Pre intervencije je u svakom slučaju važno i preporučljivo da se pacijent podrobno informiše, za šta je dovoljna planirana količina vlasi kose, kakva se gustina kose može očekivati i da se tačno odredi koliki deo glave će biti izložen intervenciji sa datim brojem vlasi i da li se za kasnije preporučuje dalja dopunska intervencija!

 

Koliko košta transplantacija kose?

Transplantacija kose- kao i svaka estetska intervencija- može se svrstati u skuplje operacije. Cene se razlikuju od mesta do mesta. Svaka klinika određuje svoje cene. Negde se cene određuju prema broju vlasi kose, negde prema broju graftova a negde se daju u okviru paketa.

 

Zašto je dobra cena u okviru paketa?

Na našoj klinici cene intervencije su u okviru paketa. Postoje 4 paketa u zavisnosti od broja vlasi za transplantaciju. Svaki paket sadrži od-do broj vlasi , koji spadaju u jednu cenovnu kategoriju bez obzira da li se ponuđenom paketu implantira donji ili gornji broj vlasi.

Na osnovu naših iskustava cene ponuđene kao paket su najkorektnija i najpouzdanija forma formiranja cena. Razlog ovome je činjenica da je svaka intervencija transplantacije kose jedinstvena i bez obzira što je tokom konsultacije određen broj vlasi koje će se implantirati, nažalost može se desiti, da se tokom intervencije pokaže da je pacijentu potreban izvestan veći broj vlasi da bi se pokrila problematična površina glave.
U ovakvim slučajevima, ako je pacijent platio cenu formiranu po broju implantiranih vlasi, može se desiti da se sa plaćenim brojem vlasi ne može pokriti data površina glave a dalje povećanje broja vlasi nije moguće zbog ograničenih finansijskih mogućnosti pacijenta.

Paket ponude važe za od-do broj vlasi i zato postoji mogućnost za povećavanje broja vlasi ako je to neophodno bez povećanja cene. Paket ponuda daje sigurnost i komfor pacijentu!

U svakoj paket ponudi nalazi se jedna NORMAL i jedna VIP kategorija. O detaljima ovih paketa možete saznati u meniju CENE na našoj web stranici.

Svaka cena paketa je fiksna! Nema nikakvih plus i skrivenih troškova koji bi opteretili pacijenta.

 

Pitanje cene s popustom i kvaliteta:

U slučaju estetske intervencije transplantacije kose FUE tehnologijom cena sa popustom ne predstavlja i manji kvalitet! Iskustva i česti praktični primeri potvrđuju da stalni popust mogu obezbediti samo one klinike i ustanove na kojoj su operacije ovog tipa svakodnevne, rutinske koje imaju dugogodišnje iskustvo i čija se poslovna politika bazira na stalnom iskorišćenju operacionih sala.