Pravilnik klinike

KONSULTACIJE

Konsultacije lične ili putem e-maila su zvanične forme konsultacija na Klinici. 
Lične konsultacije su moguće isključivo zakazivanjem termina u Segedinu. 
Prijavljvanje na konsultacije može biti:
- Telefon / Viber +36-20-218-44-45 
- E-mailom : info@dhc.hu
- Online putem forumalra koji se nalaze na sajtu klinike 
Bez prethodnog dogovora i zakazanog termina Klinika ne vrši konsultacije!Saradnici Klinike primaju pozive od Ponedeljka do Petka između 9 – 18 sati, a subotom između 9 -13 sati. 

Prilikom prijavljivanja dobijaju se opšte informacije o konsultacijama i intervenciji. Informacije o preciznom planu intervencije, o detaljima intervencije i odgovore na pitanja o intervenciji mogu se dobiti isključivo u okviru zakazanih lekarskih konsultacija!

VAŽNO JE ZNATI

Na operaciju treba da stignete ujutru do 9 sati.
Treba da donesete sa sobom trenericu što je komotno za ležanje i majicu krtakih rukava.
Predhodno vece treba iztuširati i oprati kosu.

  Tako treba izbarati termin da bi pacijent  imao za sebe barem 7-10 dana za oporavak posle operacije
 Obavezno informisati kliniku o zdravstevnom stanju
 Obavezno doneti pižamu ili trenericu što je komotno za ležanje,u kojoj pacijent može da bude u operacionoj sali ( u uličnoj odeći zabranjeno je ući u salu)
 Kosa će biti ošišana na 1 mm na celoj glavi
 Posle operacije pacijentu nije dozvoljeno da vozi. Može da putuje samo onda ako ima pratioca koji vozi.

PRE OPERACIJE - NA DAN OPERACIJE - POSLE OPERACIJE

      Tako planirajte datum intervencije da posle toga možete odvojiti za sebe barem 7-10 dana, dakle planirajte jednunedelju odmora. Ovo je potrebno u periodu zarastanja ranica zbog toga što je za graftove vrlo važno da u prvih 5-6 dana ne budu izloženi bilo kakvim spoljnim, agresivnim uticajima.

Svakako treba obavestiti instituciju koja vrši transplantaciju o tome kakve lekove pijete, vitamine i dodatke ishrani, jer se može desiti da neki od njih treba prestati uzimati za vreme intervencije i postoperativnog oporavka.

Takođe je potrebno obavestiti kliniku tokom konsultacija, ako postoji hronična bolest.

Obavestiti lekara pre operacije o alergiji na lekove!


KAKO IZGLEDA DAN INTERVENCIJE
Pacijent treba da stigne do 9 sati na kliniku
Pre intervencije se obavlja još jedna kratka konsultacija sa lekarom koji će vršiti intervenciju o količini vlasi i detaljima operacije koji su prethodno već dogovoreni.
Napravi se anamneza, istorija bolesti i ispunjavaju se potrebni dokumenti.
Pre operacije potrebno je ošišati donorsku tj. davajuću površinu.
Na donorskoj površini se vrši anestezija.
Vade se folikuli vlasi.
Posle pauze za ručak nastavlja se implantiranje tj. usađivanje folikula vlasi.
Negde posle podne završava se operacija, u zavisnosti od količine kose.

POSTOPERATIVNA NEGA

Predlaže se 7-10 dana odmora koji su potrebni za zarastanje ranica, i povlačenje eventualnih otoka sa lica. 3 nedelje su zabranjene sve sportske aktivnosti, plivanje u bazenu, korišćenje saune i solarijuma. O uzimanju lekova i postoperativnoj nezi pacijent dobija usmene i pismene instrukcije nakon intervencije!

Nakon intervencije pacijent na klinici dobija detaljne usmene i pismene instrukcije u vezi uzimanja lekova i tretmana površine glave sa usađenom kosom! Nakon intervencije je obavezna kontrola ličnim pojavljivanjem na klinici ili putem maila sa slanjem fotografija.

 

ZAKAZIVANJE INTERVENCIJE I PREDUJAM

Datum i vreme intervencije može da se zakaže telefonom, e-mailom ili popunjavanjem formulara na sajtu Klinike.
Intervencije transplantacije kose se vrše isključivo ako postoji tačan dogovoren datum intervencije i ako je plaćen predujam!
Predujam za dogovoreni termin intervencije može da se plati ili lično na Klinici ili transferom novca preko banke.
Predujam mora da se plati do određenog datuma. Ukoliko se predujam ne plati do datog datuma, Klinika ima pravo da briše zakazani datum intervencije. U slučaju da pacijent traži novi termin intervencije ponovo treba platiti predujam za nanovo zakazani termin.
O visini predujma u svakom slučaju putem emaila obaveštavamo pacijenta prilikom zakazivanja termina intervencije.

OTKAZIVANJE/ PROMENA ZAKAZANOG TERMINA INTERVENCIJE

Intervencija se može otkazati putem e-maila.
Skrećemo pažnju našim pacijentima da, ukoliko pacijent koji je dao kaparu za unapred dogovoren dan/ dane intervencije, odustane od intervencije, kapara se ne vraća, klinika nije u mogućnosti da ga vrati. Tako, ako pacijent samovoljno odustane ili se zbog njegove greške ne pojavi zakazanog termina i intervencija se ne izvrši, u celovitosti gubi uplaćenu kaparu.
Klinika nije u obavezi da jednom uplaćenu kaparu vrati.


 USLOVI OTKAZIVANJA TERMINA

- otkazivanje termina 3o dana pre operacije: plaćanje 3o% od cene operacije
 - otkazivanje termina 14 dana pre operacije: plaćanje 5o% od cene operacije
- otkazivanje termina 7 dana pre operacije: plaćanje 8o% od cene operacije
- otkazivanje termina 3 dana pre operacije: plaćanje 1oo% od cene operacije


Ukoliko je pacijent već uplatio i rezervisao dan/dane za operaciju, i zakazan termin mu je potvrđen, tako se taj termin ne može menjati.
Ukoliko pacijent odustane od termina koji se nalazi u specijalnim vremenskim intervalima, odn. koji su reklamirani kao Specijalna Ponuda ili Last Minute akcija, pacijent gubi kaparu u potpunosti i nema pravo da ga traži od klinike.
Novi termin intervencije, prema protokolu klinike, se može tražiti isključivo uz uplatu nove kapare (avansa).
Izuzeci od gore navedenih pravila:
Ukoliko se operacija otkazuje zbog neočekivane bolesti ili ozbiljnog problema i to pacijent dokaže izveštajem lekara opšte prakse, lekara specijaliste, otpusnom listom iz bolnice ili nekim drugim zvaničnim dokumentom, tako se zakazani termin može jednom promeniti, bez da se izgubi već plaćena kapara. Termin se može menjati u naredna dva meseca od otkazanog termina.
Ukoliko se novi termin zakazuje nakon 2 meseca od otkazanog termina (podrazumevajući ovde promenu termina odn. zahtev za novim terminom) pacijent je dužan da ponovo plati kaparu.
Novi termin operacije se može zakazati isključivo plaćanjem avansa (kapare) a na osnovu važećeg cenovnika za dati period.
U slučaju da je klinika zbog nepredvidivih razloga sprečena da vrši intervencije, ili ne može da primi svoje pacijente u datim terminima zbog neočekivanih i neizbežnih razloga, u svakom slučaju šalje obaveštenje pacijentu /pacijentima. Obaveštavanje se vrši e-mailom ili telefonski.
Imajući u vidu obim problema koji ometa pružanje usluge, klinika predlaže pacijentima 3 alternativna termina za intervenciju. Ukoliko pacijent ne prihvati ni jedan od ponuđenih termina, klinika nije u obavezi da nudi novi, tako će se ovo smatrati da je pacijent odustao od operacije i ne može tražiti povraćaj iznosa kapare.
Plaćanjem kapare pacijent izražava potpuno razumevanje ovih informacija, njihovo prihvatanje i obavezu njihovog pridržavanja, kao i da od klinike ne traži odštetu.

CENE / AKCIJE


U svakom slučaju je merodavna ona cena koja je pismeno potvrđena od strane klinike i odnosi se na intervenciju za koju je uplaćena kapara!
Sa uplatom kapare-predujma potvrđena cena intervencije se ne može naknadno promeniti, varirati na drugi paket niti se može povezati sa drugim promocijama,akcijama ili drugim povlasticama.
Akcijske, promotivne cene isključivo se odnose na određene termine i ne mogu se povezati sa drugim povlasticama niti se odnose na već dogovorenu i određenu intervenciju za koju je uplaćena kapara.
Sa drugim povlasticama,popustima se ne može povezati!
Akcijske, promotivne cene isključivo se odnose na određene termine i ne mogu se povezati sa drugim povlasticama niti se odnose na već dogovorenu i određenu intervenciju za koju je uplaćena kapara.
Zbog Corona Situacije klinika NIJE U STANJU da obezbedi smeštaj Pacijentima. Ako to pravila i uslovi omogućavaju odmah ćemo javiti na websajtu. 
Aktualne paket cene možete videti na našem websajtu. 

 

PRIJAVITE SE NA KONSULTACIJE!

Pre svake intervencije implantacije kose u svakom slučaju je potrebno konsultovati se sa institucijom u kojoj će se vršiti intervencija. Naša klinika vrši intervencije nakon konsultacija isključivo sa našim lekarima. Ova konsultacija može biti lična ili preko maila u čijem se prilogu mogu poslati i slike. Tokom ovih konsultacija vrši se pregled i ustanovljava se da li se na pacijentu može izvršiti intervencija, ako može koje su mogućnosti i kakav se rezultat može očekivati. Osnovni princip visokog stručnog nivoa u našoj ustanovi je da konsultacije vrši isključivo LEKARkako u Mađarskoj tako i u inostranstvu! Transplantaciju kose na našoj klinici, za razliku u mnogim klinikama u inostranstvu, vrše isključivo za to stručni lekari , a ne asistenti.
Doctor Hair Clinic

PRIJAVITE SE NA KONSULTACIJE!

Klinikánk új címe: Tisza Medical Center / Cédrus Liget, F. épület fsz:4-5-6.
6724 Szeged, Bakay Nándor utca 24. / (Rigó utca felőli első épület)

A klinika bejárata földszinti, utcafrontról közelíthető meg amely a Cédrus Liget F. épületének bejáratától jobbra található.

info@dhc.hu
+36 20 610 10 54
Bisnode tanusítvány

Facebook

+36 20 610 10 54 6721 Szeged Teleki u. 9.
info@dhc.hu
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline